head
footlink

เราดูแลด้วยหัวใจ
             ใส่ใจทุกรายละเอียด
Home
Service
Gallery Contacr

CONTACT LINK

FACKBOOK LINK
PAGE FACKBOOK LINK
GOOGLE MAP LINK
GOOGLE PLUS LINK

index1
แกรนนี่ โฮมแคร์
บริการดูแล
• ผู้สูงอายุ
• ผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
• นอนติดเตียง
• ดูแลแผลกดทับ
• ผู้ที่ต้องการการกายภาพบำบัด
• รับประทานอาหารทางสายยาง   
   ทั้งทางจมูกและทางหน้าท้อง
• ผู้ที่ต้องได้รับการดูดเสมหะ
• ผู้ขับถ่ายทางสายสวนปัสสาวะหรือ
   ใช้อุปกรณ์เพื่อขับถ่ายทางหน้าท้อง
• ผู้ป่วยความจำเสื่อม
• ล้างไตทางช่องท้อง
โดยเจ้าหน้าที่จะขอเรียนถามถึงอาการโดยละเอียดของผู้ป่วย
และความคาดหวังของครอบครัวก่อนการรับดูแลทุกครั้ง